Lämpötilaero RuuviTag ja RuuviTag Pro

Hei!

Minulla on sekä RuuviTag ja RuuviTag Pro -anturit. Ongelma on se, että antureiden näyttämä lämpötilaero on yksi aste, vaikka ne ovat täsmälleen samassa paikassa. Molempiin päivitin juuri uusimman (3.31.1) firmwaren, vaikka tämä sama esiintyi myös alkuperäisellä fw:llä. Mikähän tässä mahtaa olla vikana ja kumpi näyttää oikeaa arvoa?


Ystävällisin terveinsin,
Matti

Hei,

Asteen ero on täysin mahdollinen jopa samassa paikassa, esimerkiksi tageihin osuvan auringonvalon tai lämmönlähteen kuten television vaikutuksesta.

Sikäli kun tagit ovat tarkalleen samassa lämpötilassa, Prossa on huipputarkka lämpöanturi jonka pitäisi olla oikeassa.

Google translates as
I have both RuuviTag and RuuviTag Pro sensors. The problem is that the temperature difference displayed by the sensors is one degree, even though they are in exactly the same place. I just updated to the latest (3.31.1) firmware for both, although the same was also the case with the original fw. What could be wrong with this and which one shows the right value?

Otso replied The difference in degree is completely possible even in the same place, for example due to sunlight hitting the tags or a heat source such as television.

As long as the tags are at exactly the same temperature, the Pro has a high-precision heat sensor that should be right.

Sovelluksessa on mahdollista kalibroida toinen anturi näyttämään toisen anturin mukaisia arvoja. Tämä löytyy oikean ylänurkan valikosta.

1 Like

Henri replied: In the application(station), it is possible to set an offset correction to another sensor to display the values according to the other sensor. This can be found in the menu in the upper right corner.

Minä ihmettelen juuri vastaava heittoa kahden tavallisen RuuviTagin välillä. Uudempi näyttää 0,9 astetta enemmän kuin vanha, vaikka molemmat ovat samassa paikassa, samassa softaversiossa ja samanlaisessa koteloinnissa. Kumpaa tässä oikein voi uskoa? Vanhemman paristokaan ei ole ihan tolkuttoman vanha. Vanhan (joka siis raportoi matalamman lämpötilan) kosteuslukema taas on noin 4% isompi kuin tämän uudemman korkeampaa lämpötilaa raportoivan.

In English: I’m having a 0,9 degree difference between two regular RuuviTags exactly in the same location and similar casings. The other that’s showing 0,9C more is just brand new while the other is significantly older, although the battery’s been replaced some months ago. The older one also reports approximately 4% higher humidity than the newer one.

Valitettavasti tuo virhe ei tunnu olevan lineaarinen, joten kalibrointi en tiedä auttaako kalibrointi tähän. Testasin laittaa anturit parvekkeelle ja alemmilla lämpötiloilla ero näyttää kasvavan. Anturit olivat varjossa pakastepurkissa yön yli, joten oikeaa lämpötilaeroa niiden välillä ei pitäisi olla.

Minulla on kaksi mittaria, Pro2 ja Pro3. Ulkoilmaa varjossa mittailen. Mittarit ihan vierekkäin. Lämpätilaero vaihtelee sen mukaan onko lämpötila nousussa tai laskussa. Ero on nyt vain 0,05 astetta.

Matso added:
Unfortunately, that error doesn’t seem to be linear, so I don’t know if the calibration will help with that. I tested to put the sensors on the balcony and at lower temperatures the difference seems to increase. The sensors were in the shade in the freezer overnight, so there should be no real temperature difference between them.

Huppu added:I have two gauges, Pro2 and Pro3. I measure the outside air in the shade. The gauges are right next to each other. The temperature difference varies depending on whether the temperature is rising or falling. The difference is now only 0.05 degrees.

Can you provide a, sparse list of the non-linearity. Like the difference in 2 or 3 zones?

Pro2 and Pro3 are now in different places, so no more comparison between pro2 and pro3.