X-akselin jakoväli

Voisiko sovelluksen x-akselin jakovälit/pystyviivat laittaa tasatunneiksi tai -päiviksi. Olisi siten paljon helpommin luettava. Nykyisellään jako vaikuttaa lähinnä satunnaiselta. Nyt esim. 26.1. klo 20.36, 29.1 klo 3.59, 31.1. klo 11.32,… kun voisi olla 27.1. klo 0.00, 29.1. klo 0.00, 31.1. klo 0.00.

3 Likes

Kiitos palautteesta, tämä on meillä roadmapilla mutta ei vielä aikataulutettuna. Kehitystä voi seurata ja kommentoida GitHubissa

1 Like

Google translates as :slight_smile: Could the x-axis divisions / vertical lines of the application be set to equal hours or days. It should therefore be much easier to read. At present, the division seems to be mostly random. Now, for example, 26.1. at 20.36, 29.1 at 3.59, 31.1. at 11.32,… when it could be 27.1. at 0.00, 29.1. at 0.00, 31.1. at 0.00.

Otso replied:Thanks for the feedback, this is on our roadmap but not yet scheduled. You can follow and comment on the development on GitHub