Webbikäyttöliittymä ja puuttuvat tiedot

Itselläni on yksi anturi vähän “rajamailla”, ja webbikäyttöliittymästä ei oikein näe koska dataa puuttuu:

Tuossa kuvassa esimerkiksi noin 4:30 ja 9:00 välillä ei ole tullut yhtään dataa.

Saisiko tuohon joko aukkoa viivaan, harmaata väriä tms korostusta niin ymmärtäisi heti paljon dataa puuttuu?

Suora interpolaatio useamman tunnin yli on ehkä huonoin vaihtoehto, vaikka visuaalisesti näyttääkin parhaalta.

Hei,

Kiitos palautteesta. Meidän täytyy hiukan miettiä kuinka tämä saataisiin tehtyä järkevästi, antureiden toiminnan luonteeseen kuuluu että data ei tule tarkalla intervallilla mutta toisaalta vaikkapa 30 minuuttia + katkos voitaisiin varmaankin tulkita puuttuvaksi dataksi.

Laitan tästä viestiä UI-puolelle ja mietimme mikä olisi paras tapa esittää datakatkokset

Measurement Sequence Numberin käyrässä nykyinen interpoloinnin ongelma käy hyvin ilmi, etsi katkot alla olevasta :slight_smile:

Tässä nimenomaisessa kuvaajassa olisi varmaan parempi pitää viimeisin arvo datan puuttuessa, sen sijaan että vedetään viiva kahden peräkkäisen pisteen välille.

1 Like

harriv posted:
I myself have one sensor a bit “borderline” and I don’t really see the web interface because there is a lack of data:

In that image, for example, no data has been received between about 4:30 and 9:00.

Could there be either an opening in the line, a gray color, etc. highlighting so you would immediately understand a lot of data is missing.

Direct interpolation over several hours is perhaps the worst option, even if it looks best visually.

++++

otso replied:
Hey,

Thank you for the feedback. We need to think a little bit about how this could be done sensibly, the nature of the operation of the sensors is that the data does not come at a precise interval but on the other hand 30 minutes + a break could probably be interpreted as missing data.

I’m putting this post on the UI side and wondering what would be the best way to present data breaks
++++
harriv responded:
In this particular graph, it would probably be better to keep the last value in the absence of data, rather than drawing a line between two consecutive points.

As per google translate. Please let me if there is better wording and I will edit it

One approach might be to inject an artificial point at the same y-axis level at the point that data resumes. It’s not great but I think it’s better than the triangular shape.

1 Like

Lisätään tähän vielä, että kun webbikälissä zoomailee, niin onko siinä joku tapa zoomata ulospäin, tai resetoida zoomi?

Zoomin resetointi onnistuu tällä hetkellä vain valitsemalla kuvaajan aika-alue uudestaan, avasin tästä meille issuen: Zoom out / reset zoom button · Issue #67 · ruuvi/com.ruuvi.station.webui · GitHub

1 Like

Lisätään vielä tähän ketjuun, että liikelaskurin kuvaaja ei ole kaikken paras, jos raportointijaksolla on muutos 255 → 0. Yksittäiset laskurin muutokset ei oikein erotu: