Synkronointiongelma - Ruuvi Station on tyytyväinen

Juhannusreissun jälkeen palasin kotio, missä kaksi tagia. Toinen synkronoi normaalisti ja sain käyrän poissaoloajalta. Toinen hakee muutaman tiedon ja ilmoittaa onnistuneensa - käyrä kuitenkin suora viiva lähdön ja paluun välillä.

i-Puhelin (X) iOS 15.5
Tag v3.31.1+default
Ruuvi Station v 1.2.1(304)

Hei, painamalla “Clear” ja sitten “Sync” tagin pitäisi ladata koko historia.

Synkronointi lataa vain edellisen synkronoinnin jälkeisen datan patteria säästääkseen, jos synkronointi katkeaa ensimmäisellä yrittämällä Station ei osaa ladata puuttuvia datoja toisella yrittämällä ilman “Clear”-napin painamista.

Voi myös olla että tagin paristo on vähissä, kun patteri on loppumassa tag sammuu ja käynnistyy itsekseen silloin tällöin ja sammumisen yhteydessä tallennettu data katoaa

Tattis, Otso! Tämä auttoi. Paristojännite ei ollut ongelma (2,5V). Joskus ”Pyyhi” on pyyhkinyt koko historian eikä ”Synkronoi” ole palauttanut mitään eli tuolloin nollasta eteenpäin lähdetty, mutta nyt toimi juuri toivotulla tavalla eli sain käyrän poissaoloajalta näytölle.

1 Like

Google translates as:
After the Midsummer trip, I returned home, where(there are) two tags. The other synced normally and I got a graph from the time I was away. The other(one) searches for a few pieces of information and announces that he succeeded - however, the graph is a straight line between departure and return.

i-Phone (X) iOS 15.5
Tag v3.31.1+default
Screw Station v 1.2.1(304)

Otso replied: Hi, pressing “Clear” and then “Sync” the tag should load the entire history.

The synchronization only loads the battery of the data after the previous synchronization to save, if the synchronization is interrupted on the first attempt, the Station cannot load the missing data on the second attempt without pressing the “Clear” button.

It could also be that the tag’s battery is low, when the battery is running low the tag turns off and starts up by itself from time to time and when it turns off the saved data is lost!

kumumuumi responded: Tattis, Otso! This helped.
Battery voltage was not a problem (2.5V).
Sometimes “clear” has erased the entire history and “Sync” has not restored anything, i.e. at that time it started from zero, but now it worked exactly as expected, i.e. I got the graph from the absence time on the screen.