sarjaportti-Bluetooth sovitin sähkömittareihein

Suomessa vaihdetaan kaikki sähkömittarit 3,4 milj.kpl. Niissä on vain sarjaportti mittaustietojen sähkötehon ja -energian mittaamiseen. Vaihto tapahtuu noin vv2023-32. Sarjaportin liitin on RJ-12 ja siis aktiivisesti hyvin pientä sähköä antava.
Tähän olisi hienoa saada Bluetooth sovitinlaite, jossa yksi ainoa nappula = paritus. Lisäksi tarvitaan sovellus Android+Apple kännyihin (voi olla maksullinenkin). Käyttäjän liittäessä sovitinlaitteen RJ-12 liittimeen hän on käynnistänyt sovelluksen ja painaa em. nappulaa, jolloin paritus tapahtuu 30 s sisällä käyttäjän painaessa myös sovelluksessa parita-nappulaa. Täten naapuri ei pääse sähkömittarin tietoihin (ellei heitä oikeaa käyttäjää ulos omalla parituksellaan).
Näin sähkömittarin tiedot saadaan sujuvasti mittarilta (ulkoseinässä tai kellarissa tms) sisälle ja käyttöön.
Tiedossani ei ole yhtään tällaista sovitinta sarja-BT + sovellusta.
Potentiaalinen käyttäjäkunta on aika suuri, koska kaikki EU:n alueen mittarit uusitaan tämän samaa sarjaportilla tapahtuvaa liitäntää käyttäen (EU standardi).

Olisiko käyttö enemmänkin tarkempaan kulutusseurantaan kuin mitä tarjoavat esimerkiksi sähköyhtiöt suoraan tai millaiseen tarpeeseen tätä voisi tarvia?

hei,
Sähköjakelu (ja- -energianmyynti) yhtiöt antavat nyt (v2023) tuntikeskiarvot. Mittareiden uusinnan eräänä perusteena on 15 min jaksoihin siirtyminen, joka tulee siis em. yhtiöiden kautta kaikkien saataville parin vuoden kuluessa tai kunnes kyseisen kuluttajan mittari on vaihdettu ja sähkönjakeluyhtiö on päivittänyt atk-järjestelmänsä.

Uusien sähkömittareiden kautta saadaan (olikohan 10 s välein) sähkötehotiedot. Tämän avulla kuluttaja voi havainnoida eri laitteidensa todellista kulutusta ja yhtäaikaisuutta. Jo nyt muutamissa sähkösopimuksissa on määrittely: “kuukauden suurimman tehon tunti määrää seuraavan kuukauden perusmaksun sähköteho-osuuden”. Tätä kutsutaan sopimuksissa tehomaksuksi. Mutta kuluttajalla on todella vaikeaa hahmottaa ilman tätä uuden mittarin liitäntää, millaisissa sähkötehon lukemissa kulloinkin liikutaan. Esim. sähkökiuas kuluttaa täyttä tehoaa vain ajoittain paitsi saunan lämmityksen alussa, mutta kauanko se kestää ja mikä on keskimääräinen teho sen jälkeen? Lämminvesivaraajat kytketyvät päälle yleensä yöllä vanhaan “halpaan” yösähkön aikaan, mutta tuleeko tästä sähkötehon huippuarvo, jos pyykinpesukone on käynnissä yöllä? Entä jos ison varaajan kytkee päälle 7,5 min kohdalla neljännestuntia 15 min ajaksi ja sitten pitää 3/4 h tauon.

Lyhyesti. Mittausliitännän kautta kuluttajalla on mahdollisuus omien kuormiensa tasaamiseen reaaliajassa. Yhtiöiden antama tieto on aina myöhässä, koska se päivitetään vuorokausittain ja 2…10… h kuluttua vuorokauden vaihtumisesta, jos kaikki toimii hyvin.

Meillä paikallinen enegialaitos vaihtoi sähkömittarin pari vuotta sitten ja vesimittarin maaliskuussa.

Samassa teknisessä tilassa itsellä on räkissä mm. Ethernet-ristiinkytkentä, HP:n kytkin sekä Supermicron räkkiserveri. Tällöin itse pääsisin dataan kiinni ihan USB-härvelilläkin. Ruuvin käyttöä dataloggerina oli pohdittu mm. Ruuvin käyttö jänniteloggerina - #2 by HQJaTu. Kun sarjaportin dataan pääsisi käsiksi, avaisi se vaihtoehtoja datan käsittelyyn. Tunkisi sitä sitten USBin yli Linuxiin, Ruuvin GPIO-nastoihin tai jonkunlaiselle Bluetooth-dongelille.

Onko heittää mitään infoa, linkkiä tai tietoa siitä mistä mainitun RJ-12 -liittimen mittarista voisi löytää?

RJ-12 liitäntä on täysin näkyvissä käyttäjälle, mutta kuvaa en ole nähnyt. Liitännän speksi on tosi erikoinen, eräänlainen 20 mA virtasilmukka sarjaliitäntänä yksisuuntaisena.

Tässä muutamia linkkejä asiaan.

Linkki toimi juuri äsken (20.7.2023 klo22.50 kokeillessani huolimatta hyvin oudosta muodosta).
kuluttajan liitäntä perustuu kansainväliseen määrittelyyn https://www.ungelesen.net/protagWork/media/downloads/solar-steuerung/iec62056-21{ed1.0}en_.pdf joka on alun perin ranskaksi tehty

ote
Valtioneuvoston asetus sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa
käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähkömarkkinalain (588/2013) 22 §:n 4 momentin nojalla,
sellaisena kuin se on laissa 108/2019:

  1. mittauslaitteistossa tulee olla yksisuuntaisen tiedonvaihdon loppukäyttäjälle mahdollistava
    asiakasrajapinta, joka perustuu avoimeen ja päivitettävään eurooppalaiseen standardiin, joka on
    käytössä myös toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Asiakasrajapinnasta on saatava RJ-12-
    liittimen välityksellä enintään 10 sekunnin välein vaihekohtaisesti sähköverkosta otetun sähkön
    ja sähköverkkoon syötetyn sähkön virran, pätötehon, loistehon ja jännitteen tehollisarvot;
  2. mittauslaitteiston tulee rekisteröidä mittauslaitteiston havaitsema jännitteettömän ajan alkami

Mittareiden vaihto siis koskee Ruotsiakin, lehtiuutisen linkki
Ruotsissa yli 5 milj. mittaria vaihtoon
https://click.nyteknik.se/mail/RLS?mid=1962149938&guid=63zl0t09019SYgOYaDg&lid=89278031&s=1

Nu börjar jättebytet av elmätare
2020-06-09 06:00 Linda Nohrstedt

Smart Meter [mains electrical power] Reading
Hollanti ja Belgia

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) valmistelema ja hallitsema tämä sähkömittariasia on. Mittarimäärittelyä varten TEM teetti Pöyry-insinööritoimistolla laajan tutkimuksen Euroopan sähkömittauksista. Tutkimus on julkinen, mutta en nyt löydä sen osoitetta.

Kävin tiirailemassa sähkömittaria.

Kyseessä Landis+Gyrin malli E450, jossa IR-optinen luku tai LoRaWAN-härveli. Mainittua RJ-12 -porttia ei tässä vimpaimessa ole. Optinen portti toteuttaa IEC 1107 / DLMS -protokollan, joka on ikiwanha. Tämä 1107 näyttää olevan perusta tuoreemmalle 62056-21:lle.

Toki jätin pyynnön mittarin tekniseen aspaan. Siellä ollaan kesälomilla, joten mitään ei ole vielä kuulunut.

Lisäksi tilasin AliBabasta USB-nyörin, jolla tuota IR-dataa pitäisi pystyä vastaanottamaan.

Minä asun Ruotsissa ja minulla on E450. Käytän tätä HomeWizard Wi-Fi P1 Meter - HomeWizard

hienoa. En tiennyt tästä laitteesta. Sittenhän BT-anturin tekeminen ei ole tietojen saamiseksi tarpeen.

Löysin Suomen sähkökulutusmittareiden taustatietojen tiedostot (kun sain Win search.ni kunnostettua).
Tässä kaikille lukemista:
sähkömittarien selvityksen raportti 15.12.2017 Pöyry consulting
https://tem.fi/documents/1410877/3481825/AMR+2.0+loppuraportti+15.12.2017/6a2df7e6-a963-40c0-b4d8-d2533fbca488/AMR+2.0+loppuraportti+15.12.2017.pdf

IEC määrittely sähkömittareiden liitännöille ja tiedonsisällölle, IEC 62056-21 Mode D.