Ruuvitag python-paketti ei hae dataa jatkuvasti Firmware-päivitysten jälkeen

Päivittelin ruuvitageihini uusimman firmiksen 3.31.1 ja edellinen versio oli niin vanha ettei Android-puhelimen sovellus enää näyttänyt sitä versiota. Sensorit on ostettu joskus pari vuotta sitten ja näissä on B ja R painikkeet erikseen

Päivityksen jälkeen huomasin että raspissa ajamani python-skripti mikä lähettää datat influxiin, ei toimi oikein koska skriptin käynnistyksessä dataa tulee vain kerran per sensori eikä jatkuvasti kuten aikaisemmin.
Skripti on aika pitkälle tämä: https://github.com/ttu/ruuvitag-sensor/blob/master/examples/post_to_influxdb.py

Sensoreissa vilahtaa vihreä ledi noin 3 sekunnin välein ja kokeiltu myös vaihtaa modea RAWv1:n (punainen ledi) mutta tästä ei apua

Hei,

Oletko päivittänyt myös python-skriptin Raspberryssä?

Firmware-päivityksen myötä Ruuvitagehin on mahdollista muodostaa GATT-yhteys, mikä hämäsi ruuvitag-sensor kirjastoa mutta se on tietääkseni korjattu uusimmissa skriptin versioissa.

Hei,

Kiitos tästä. Tällä lähtikin jo eteenpäin. Ei tuo python ole vahvinta osaamista niin vähän opettelua vaatii nämäkin.

Päivitin siis tuon ruuvitag_sensor paketin niin toimii nyt python komennolla, mutta python3 ei toimi vielä vaan tekee juurikin tuota kertaluontoista hakua vaan.

Koitin “pip3 install ruuvitag_sensor” sekä “python3 -m pip install ruuvitag_sensor” niin tämä sanoo että “Requirement already satisfied”.
Todennäköisesti minulla on raspissa pythonit sekaisin, eikä enää ole ruuvitageista kiinni. :slight_smile:

Meitä vaivaa sama ongelma.
Päivitetyt tägit antavat sen yhden datapisteen, päivittämättömät toimivat normaalisti.
Itse en ole skriptiä ihmetellyt, mutta meidän softanvääntäjätkään eivät ole päässeet eteenpäin asian kanssa.
Purkkapaikkauksena skripti käynnistetään uudelleen kerran 10 minuutissa, niin saamme edes jotain datapisteitä.

Google translates as:
I updated my ruuvis to the latest firmware 3.31.1 and the previous version was so old that the Android phone app no longer showed that version. The sensors were purchased sometime a couple of years ago and have B and R buttons separately

After the update, I noticed that the python script I’m running in rasp that sends data to the flux doesn’t work properly because when the script starts, the data only comes once per sensor and not continuously as before.
The script is pretty much this: https://github.com/ttu/ruuvitag-sensor/blob/master/examples/post_to_influxdb.py 5

The green LED on the sensors flashes about every 3 seconds and we also tried to change the mode to RAWv1 (red LED) but this doesn’t help

Otso replied: Hey,

Have you also updated the python script in Raspberry?

With the firmware update, it is possible to connect to Ruuvitage with a GATT, which confused the ruuvi tag sensor library, but as far as I know, it has been fixed in the latest versions of the script.

mitt replied: Hey,

Thanks for this. This is already the way forward. Not that python is the strongest skill so little learning requires these too.

So I updated that screw_sensor package so now it works with the python command, but python3 doesn’t work yet and does just that one-time search.

I tried “pip3 install ruuvi_sensor” and “python3 -m pip install ruuvi_sensor” so this says “Requirement already satisfied”.
I probably have the Pythons messed up in the rasp and no longer connect(?) to the ruuvis. : :slight_smile:

evatanen responded with: We have the same problem.
Updated tags give it a single data point, unupdated ones work normally.
Personally, I’ve not wondered about the script, but our software twists haven’t gotten along with it either.
As an unloading location, the script is restarted once every 10 minutes, so we even get some data points.

Version 3.31.\ does not support changing transmission packet format or frequency.

Python-pakettien päivittäminen pitäisi korjata tämä ongelma.

Vika oli tosiaan palvelimen ohjelmistossa, ei itse tägeissä. Softanvääntäjämme sai sen korjattua, mutta ei suostunut kommentoimaan tänne, että miten hän sen teki :smiley:

1 Like

I have same problem. Library update didn’t help. Could somebody clarify root cause in scripts?

Hello,

New RuuviTags send two types of broadcasts: “Advertisement” and “Scan Response”. The old version of library blacklisted MAC addresses that sent data which was not recognized as Ruuvi data, so Scan Response led to tags being blacklisted.

If new library version does scan each tag only once, please check which example you are running. Some of the examples only scan each tag once, others are continuous.