Ruuvi Gateway lisäosa openHABille

Teille kaikille jotka etsivät helppoa tapaa integroita Ruuvi tagit openHAB-kotiautomaatiojärjestelmään, käyttäen Ruuvi Gatewayta ja sen tehokasta antennia.

Olen rakentanut openHABille (3.4.0M1 tai uudempi) lisäosan, joka tekee integraatiosta mahdollisimman helppoa. Tarvitset vain MQTT brokerin (esim. mosquitto), openHABin ja Ruuvi Gatewayn,

Löydät lisäosan openHABiin sisäänrakennetun marketplace-toiminnon kautta, Tässä lisätietoja ohjeineen Ruuvi Gateway MQTT binding - Bundles - openHAB Community

3 Likes

Loistavaa, olin juuri itse aikeissa alkaa toteuttamaan tätä :slight_smile: Iso kiitos vaivannäöstä!

2 Likes

Google translates as:
For all of you who are looking for an easy way to integrate Ruuvi tags into the openHAB home automation system, using the Ruuvi Gateway and its powerful antenna.

I’ve built a plugin for openHAB (3.4.0M1 or higher) to make integration as easy as possible. You only need an MQTT Broker (e.g. mosquitto), openHAB and Ruuvi Gateway,

You can find the add-on through the marketplace function built into openHAB, Here are more details with instructions Ruuvi Gateway MQTT binding - Bundles - openHAB Community 6

w3bdevil responded:
Great, I was just about to start implementing this myself :slight_smile: Many thanks for the effort!