Ruuvi Gateway ilman internet-yhteyttä

Moikka,

onko Gatewayta mahdollista ottaa käyttöön ja käyttää kokonaan ilman internet-yhteyttä, vai vaatiiko käyttöönotto tai käyttö esimerkiksi rekisteröitymistä johonkin palveluun tms.?

Hei,

Gatewaytä voi käyttää ilman Ruuvi Cloud -pilvipalvelua, mutta tässä tapauksessa joudut pystyttämään itse datan vastaanottamisen Gatewayltä. Gateway tukee myös viimeisen datapisteen lukemista jokaiselta anturilta lähiverkon ylitse, mutta Ruuvi Station -sovellus ei osaa hakea dataa suoraan Gatewayltä.

Gateway kuitenkin tarvitsee Internet-yhteyden kellonajan hakemista varten nykyisessä ohjelmaversiossa 1.11. Tulevassa versiossa 1.12 Gatewaytä on mahdollista käyttää kokonaan ilman Internetiä ilman datan aikaleimoja lähiverkossa.

Hei,

kiitos vastauksesta. Tämä on juurikin se, mitä haen.

Google translates as:
is it possible to activate and use the Gateway completely without an internet connection, or does activation or use require, for example, registration for a service, etc.?

Otso replied:
The Gateway can be used without the Ruuvi Cloud cloud service, but in this case you have to set up receiving data from the Gateway yourself. The Gateway also supports reading the last data point from each sensor over the LAN, but the Ruuvi Station application cannot retrieve data directly from the Gateway.

Gateway, however, needs an Internet connection to retrieve the time in the current program version 1.11. In the upcoming version 1.12, it will be possible to use the Gateway completely without the Internet, without data timestamps in the local network.