Rpi ruuvicollector influxdb tietokannat

Raspberry pi pyörittelee tällähetkellä paria ruuvitag mittauksia.
Miten tietokannan koko paisuu ajan kuluessa, tilttaako koko systeemi kun sd kortti täyttyy?
Pystyykö jotenkin säätämään mitä mittausdataa haluaa tallentaa ja millaisin väliajoin?

Tilttaa, en osaa arvioida kuinka nopeasti dataa tulee lisää. Se selkiää parhaiten katsomalla vapaana olevan tilan vaikkapa kuukauden välein.

InfluxDB tukee “Continuous Query” -toimintoa jolla voi harventaa dataa. Lisäksi InfluxDBssä on “Data Retention” -jakso, jolla vanhaa dataa voi poistaa automaattisesti.

Tyypillinen käyttötapa olisi säilyttää vaikkapa vuorokausi raakadataa ja ottaa esimerkiksi tunnin välein mittaus pidempään säilytettävään tietokantaan. Lisää tästä on InfluxDBn dokumentaatiossa: Downsampling and data retention | InfluxDB OSS 1.7 Documentation

Are you aware of
ruuvi-collector.properties

  1. measurementUpdateLimit=30000 Restrict number of updates per tag to a more reasonable frequency and consider perfomance

  2. storage.values=raw don’t include calculated values in the database which reduces the size

  3. RuuviCollector inserts data into the influxdb for any RuuviTag for which it receives data .
    If you have Ruuvi tags you don’t want included add filter.mode blacklist | whitelist

You should decide if you want year to year (or multi year) comparisons and
influx -precision rfc3339 -database ruuvi alter retention policy autogen on ruuvi DURATION 4320h0m0s (or whatever)

Itse kirjoitan google driveen, ei lopu koskaan.
Toinen vinkki, jos sulla on Rapsi 4 niin sen saa buuttaan ja tallentamaan SSD, levylle joita saa isoissa koossa ja ovat myös pitkäikäisempiä. Jos et ota käyttöön, niin tee ainakin tietokannan varmuuskopio sinne.
Kolmas vinkki, käytä node redin “exec” toimintoa ja laita se hakemaan kerran kuussa tyhjän/täyden levyn määrä ja piirrä siitä kaavio

Hene’s original post as per google translate:
The Raspberry pi is currently rotating a couple of ruuvi tag measurements.
How does the size of the database expand over time, does the whole system tilt when the sd card fills up?
Is it somehow possible to adjust what measurement data you want to store and at what intervals?

Otso replt included:
InfluxDB supports the “Continuous Query” function to reduce data.

In addition, InfluxDB has a “Data Retention” section where old data can be deleted automatically.

A typical use would be to store raw data for a day, for example, and to take a measurement every hour in a longer database. For more information, see the InfluxDB documentation: Downsampling and data retention | InfluxDB OSS 1.7 Documentation 1

Google translate says:
Fugit185: Personally, I write on google drive, it never runs out.
Another tip, if you have Rpi 4 then get it booted and stored on an SSD, a disk that comes in large sizes and is also longer lasting. If you don’t enable it, at least back up your database there.
Third tip, use the “exec” function of the node red and have it retrieve the number of blank / full disks once a month and draw a graph of it