MCP9808 lukeminen, onnistui!

Oli vähän yritä-erehdy-menetelmä…

Nyt anturi antaa nätisti arvoja, tosin vielä täytyy tehdä muunnos
2-bytestä celsiuksiksi…


#include <Wire.h>
#define address 0x1F
byte upperByte, lowerByte;
float temperature;
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin();
}

void loop()
{
 // use the Wire lib to connect to tho rtc
 // reset the resgiter pointer to zero
 Wire.beginTransmission(address);
 Wire.write(address & 0x05);
 Wire.endTransmission();
 // request the 2 bytes of data
 delay(300);
 Wire.requestFrom(address, 2);
 upperByte = Wire.read();
 lowerByte = Wire.read();
 Serial.println("-----------");
 Serial.println(upperByte, HEX);
 Serial.println(lowerByte, HEX);
 
 //Serial.println(temperature);
 delay(1000);
}