Löylyjen lämpötilan ja kosteuden mittaaminen?

Onkohan Ruuvitagilla mitenkään mahdollista mitata löylyjen lämpötilaa ja kosteutta?

Eli oletetaan että löylyt kestävät vaikkapa 20 sekuntia. Tältä ajalta pitäisi saada lämpötilan ja kosteudun kehitys vaikkapa 1s aikavälein.

Onnistuuko tälläinen mitenkään Ruuvitagilla?

Mittaaminen toki onnistuu, mutta koska anturilla on pieni massa niin muutokset eivät tapahdu kuten tavallisessa saunamittarissa. Lisätietoja täältä Milloin sauna on tarpeeksi lämmin? - Ruuvi

Itselläni on ‘sähkösaunassa’ RUUVI mittaamassa lämpötilaa, ja hyvin toimiii. Anturi on seinässä, noin hartian korkeudella. Mittausdataa, ja ilmoituksia tuottaa Home Assistant. Home Assistantissa on helposti toteutettavissa oleva funktio (derivaatta), jonka avulla saa saunan lämpiämisnopeuden, josta voikin sitten ennustaa sen ajan, koska sauna on valmis. Sähkösaunahan on toki aika vakio lämpiämään, mutta eihän insinööri voi jättää derivaattaa käyttämättä jos sitä vain voi jossain käyttää…

Lämpiämisajan ennustaminen muuten osuu aika hyvin kohdalleen, joskin alussa lämpiämisnopeus muuttuu (lämpötilan toinen derivaatta) ja samoin tuo saunan valmistumisaikakin on aika poskellaan. Täytyykin vähän pohtia, kuinka vakio tuo lämpötilanmuutosnopeuden muutos on, jos siitä saisikin uuden funktion valmistumisajalle…

Kurdes asks: Is it possible to use the Ruuvitag to measure the temperature and humidity of the baths?

So let’s assume that the baths last, say, 20 seconds. From this period, you should get the development of temperature and humidity, for example, at intervals of 1s.

Is there any way to do something like this with Ruuvitag?

Henri answers: The measurement is of course successful, but since the sensor has a small mass, the changes do not occur like in a regular sauna meter. More information here When is the sauna warm enough? - Ruuvi

V12 added: I myself have a ‘electric sauna’ RUUVI measuring temperature, and it works well. The sensor is on the wall, at about shoulder height. Measurement data, and notifications are produced by Home Assistant. Home Assistant has an easy-to-implement function (derivata) that gives you the heating speed of the sauna, from which you can then predict the time when the sauna is ready. The electric sauna is, of course, quite constant to warm up, but an engineer can’t miss a derivative if he can only be used somewhere …

By the way, predicting the warm-up time hits quite well, although at the beginning the heating rate changes (the second derivative of the temperature) and so is the time to complete the sauna on its cheek. It is a bit necessary to consider how constant that change in temperature change rate is if it would give a new function to the completion time …