Ilmankosteutta arduinolla

Tarvitsisi saada ilmankosteutta mittua arduino alustalla yhden projektin puitteissa. Anturiksi päätyi HH10D http://www.hoperf.com/upfile/hh10d.pdf.
Nyt en kuitenkaan saa siintä dataa ulos vaikka olen tutustunut lukuisiin I2C esimerkkeihin eli apua taitavammilta kaipaisin.

Voisitko jakaa koodiesimerkkejä, joilla olet yrittänyt anturia lukea? Entä ovatko kytkennät varmasti oikein ylösvetovastuksineen jne.?

Tätä ohjetta muokaten sain arvoja pihalle http://naneau.nl/2009/01/18/arduino-and-an-i2c-temperature-sensor/
Kaikki vaan on jotain 255 luokkaa.

Kytkentä:
SCL - Analog in pin5
SDA - Analog in pin4
FOUT - ei kytketty
VDD - 3V3
GND - GND

Tästä selvitin moduulin osoitteeksi 0x51 jolla sain arvoja ulos http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1276543856.

Käsittääkseni jos käyttää Wire kirjastoa ja yhtä laitetta niin ei tarvita erillistä pull-uppia.