Historiadatan poistaminen / datan allokointi

Onkohan Ruuvi Stationissa minkäänlaista mahdollisuutta historiadatan poistamiseen tunnukselta/web-käyttöliittymästä, koska en löydä sellaista, vai olenkohan vain puusilmä? :stuck_out_tongue_closed_eyes: Androidilla on pyyhi-nappi, mutta tuokin poistaa vain datan vain paikallisesti laitteesta.

Ennen Gatewayn aikaa, kun ei ollut tunnuksia, pelkkää android-sovellusta käyttäessä riitti Tagin poisto ja uudelleen lisäys ja historia oli mennyttä, mutta sellaisen Tagin kanssa, jonka omistajuus on vahvistettu, historian poistaminen ei olekaan niin helppoa.

Jos halutaan siirtää Tagi uuteen käyttökohteeseen, sanotaan vaikkapa saunasta pakastimeen, en saa historiaa poistettua. Jos poistan anturin ja lisään sen uudelleen, palaa myös historia tagin mukana. Koska webistä näkee historiaa jopa kaksi vuotta, on mukana matkaava historia tavallan hieman ärsyttävä ja asiaankuulumaton, mikäli tagin sijaintia vaihtaa eikä dataa saa uudelleenallokoitua.

Viedään samalla ajatusta hieman pidemmälle:

Olisi k√§tev√§√§, jos datan ja tagin v√§lille saisi lis√§tty√§ uuden tason mittauskohde/sijainti tai vastaava. N√§in voisi esimerkiksi allokoida tagin loggaamaan dataa kohteeseen ‚Äúsauna‚ÄĚ ja jos tagin haluaa siirt√§√§ toiseen sijaintiin, voisi tagin allokaation vaihaa ja data aletaan tallentaa uuteen kohteeseen, esim. ‚Äúpakastin‚ÄĚ. Samalla ‚Äúsauna‚ÄĚ voisi j√§√§d√§ katseltavaksi inaktiivisena (ellei sit√§ poisteta), koska sijaintiin ei ole yhdistetty Tagia, n√§in historia olisi saatavilla, vaikka uutta dataa ei tulekaan.

Tämä helpottaisi myös datan hallintaa Ruuvin omassa sovelluksessa, jos tageja uusitaan. Santoaan vaikka, että päivitetään jo esimerkkinä käytetty saunan tagi Pro-versioon ja aiempi saunan tavallinen Tagi jatkaa matkaansa pakastimeen - muutamalla klikkauksella tagit olisi kohdennettu oikeaan kohteeseen/sijaintiin ja data flow jatkuu vaan.

Tässä voi toki lähteä keulimaan ja kuten RuuviTagien kanssa yleisestikin vain taivas on rajana ja potentiaalia ideoille on paljon enemmänkin. Voisi esim. asettaa samalle kohteelle/sijainnille useampia päällekkäisiä segmenttejä omilla alatunnisteilla eri Tageista, mutta se onkin sitten jo oma tarinansa.

Hei,

Historiadatan poistaminen on meillä tekeillä mutta ei vielä valmiina. Ajatus datan lajittelusta käyttökohteen mukaan anturin sijasta on mielenkiintoinen, pidemme sen mielessä kun suunnittelemme roadmappiamme.

Google translate says:

Is there any possibility in Ruuvi Station to delete history data from the ID / web interface because I can’t find one, or am I just a tree eye?
:stuck_out_tongue_closed_eyes: Android has a wipe button, but it only deletes data locally from the device.

Before the time of Gateway, when there were no IDs, using the android application alone was enough to remove the Tag and re-adding and the history was gone, but with a Tag whose ownership has been confirmed, deleting the history is not so easy.

If you want to move Tagi to a new use, say from a sauna to a freezer, I can’t delete history. If I delete the sensor and add it again, the history will also return with the tag. Because you can see history on the web for up to two years, traveling history is a bit annoying and irrelevant if the location of the tag changes and the data is not reallocated.

At the same time, let’s take the idea a little further:

It would be convenient if a new level measurement object / location or similar could be added between the data and the tag. This could, for example, allocate a tag to log data to the ‚Äúsauna‚ÄĚ and if the tag wants to be moved to another location, the tag allocation could take place and the data will be stored in a new destination, e.g. ‚Äúfreezer‚ÄĚ. At the same time, the ‚Äúsauna‚ÄĚ could remain inactive for viewing (unless deleted) because the location is not linked to Tag, so history would be available even if no new data is available.

This would also make it easier to manage the data in Ruuvi’s own application if the tags are renewed. Santoaan though, that the already used sauna tag used in the example will be upgraded to the Pro version and the previous regular sauna tag will continue its journey to the freezer - with a few clicks the tags would be targeted to the right destination and the data flow will continue.

Of course, you can go out here and, as with RuuviTag in general, only the sky is the limit and there is much more potential for ideas. For example, you could set more than one overlapping segment with the same footer from different Tags for the same item / location, but that is already its own story.

Otso replied We are in the process of deleting our historical data, but it is not yet complete. The idea of sorting data by application instead of sensor is interesting, we keep that in mind when designing our roadmap.