Gatewayn aloitusnäyttöön customointi

Tämä postaus on siirretty manuaalisesti Ruuvin palautesivulta foorumiin.

Kuvaus

Minulla on 6 tagia. Lämpö ei niinkään kiinnosta päällimmäisenä vaan kosteus. Siksi toivoisin valintamahdollisuutta tuohon aloitusnäytön näkymään jolla voisi valita näytetäänkö tagin graafiissa oletuksena kosteus tai lämpötila (nyt vain lämpötila).

Toinen toive: Mahdollisuus nähdä kaikki tagit yhdessä näkymässä ja niiden kosteus/lämpödata graafi eri väreillä piirrettynä. Silloin olisi helpompaa vertailla tagien mittauksien keskinäisiä eroja.

Kiitos

Kirjoittaja

Sami

Keskustelu

Dennis German
Google translate says:
I have 6 tags. Heat is not so much interested as moisture. Therefore, I would like to be able to select that view on the home screen to choose whether to display the humidity or temperature by default (now only the temperature).

Second wish: Ability to see all tags in one view and their humidity / heat data graph drawn in different colors. Then it would be easier to compare the differences between the tag measurements.