Arduino ongelma

Eli tilasin robottiautosetin dx.com sivuilta http://www.dx.com/p/diy-intelligent-tortoise-smart-wheel-robot-module-173668#.VHmmVTGsX_4
Kasasin auton ja kopion koodin tekstitiedostosta ohjelmaan. Kun alan kääntämään koodia tulee virheilmoituksia…

xception in thread “Thread-14” java.lang.StackOverflowError
at java.util.regex.Pattern$Loop.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$GroupTail.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$BranchConn.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$CharProperty.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$Branch.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$GroupHead.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$Loop.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$GroupTail.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$BranchConn.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$CharProperty.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$Branch.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$GroupHead.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$Loop.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$GroupTail.match(Unknown Source)
at java.util.regex.Pattern$BranchConn.match(Unknown Source)

Osaako kukaan neuvoa tämmöstä aloiteelijaa, että missäköhän vika voisi olla. Laitan alle vielä koodin…

# Include <IRremote.h>
# Include <Servo.h>
/ / *********************** Defined motor pin ********************* ****
int MotorRight1 = 5;
int MotorRight2 = 6;
int MotorLeft1 = 10;
int MotorLeft2 = 11;
int counter = 0;
const int irReceiverPin = 2; / / OUTPUT signal of the infrared receiver is connected to the pin 2

/ / *********************** Set detected IRcode ****************** *******
long IRfront = 0x00FFA25D; / / forward code
long IRback = 0x00FF629D; / / Back
long IRturnright = 0x00FFC23D; / / turn right
long IRturnleft = 0x00FF02FD; / / turn left
long IRstop = 0x00FFE21D; / / Stop
long IRcny70 = 0x00FFA857; / / CNY70 self-propelled mode
long IRAutorun = 0x00FF906F; / / ultrasound self-propelled mode
long IRturnsmallleft = 0x00FF22DD;
/ / ************************* Defined CNY70 pin ******************* *****************
const int SensorLeft = 7; / / left sensor input pin
const int SensorMiddle = 4; / / the Sensor input pin in
const int SensorRight = 3; / / right sensor input pin
int SL; / / left sensor status
int SM; / / in the sensor state
int SR; / / right sensor status
IRrecv irrecv (irReceiverPin); / / the definition IRrecv object to receive infrared signals
decode_results results; / / decoding results on decode_results structure result variable
/ / ************************* Definition ultrasound pin ****************** ************
int inputPin = 13; / / define the ultrasound signal reception pin rx
int outputPin = 12; / / define the ultrasonic signal transmitter pin 'tx
int Fspeedd = 0; / / in front of the distance
int Rspeedd = 0; / / the right distance
int Lspeedd = 0; / / left distance
int directionn = 0; / / = 8 = 2 Left = Right = 6
Servo myservo; / / set myservo
int delay_time = 250; / / servo motor steering stability time
int Fgo = 8; / / forward
int Rgo = 6; / / turn right
int Lgo = 4; / / turn left
int Bgo = 2; / / reversing
/ / ************************************************ ******************** (SETUP)
void setup ()
{
 Serial.begin (9600);
 pinMode (MotorRight1, OUTPUT); / / pin 8 (PWM)
 pinMode (MotorRight2, OUTPUT); / / pin 9 (PWM)
 pinMode (MotorLeft1, OUTPUT); / / pin 10 (PWM)
 pinMode on (MotorLeft2, OUTPUT); / / pin 11 (PWM)
 irrecv.enableIRIn (); / / start infrared decoding
  the pinMode (SensorLeft, INPUT); / / define the left sensor
 pinMode (SensorMiddle, INPUT) ;/ / definition sensor
 the pinMode (SensorRight, INPUT); / / define the right sensors
 digitalWrite (2, HIGH);
 pinMode (inputPin, INPUT); / / definition ultrasound input pin
 pinMode (outputPin, OUTPUT); / / definition ultrasound output pin
 myservo.attach (9); / / define the servo motor output 5th pin (PWM)


 }
/ / ************************************************ ****************** (Void)
void advance (int a) / / forward
{
    digitalWrite (MotorRight1, LOW);
    digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
    digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
    digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
    delay (a * 100);
}
void right (int b) / / turn right (single wheel)
{
    digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
    digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
    digitalWrite (MotorRight1, LOW);
    digitalWrite (MotorRight2, LOW);
    delay (b * 100);
}
void left (int c) / / turn left (single wheel)
{
   digitalWrite (MotorRight1, LOW);
   digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
   digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
   digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
   delay (c * 100);
}
void turnR (int d) / / turn right (two-wheeled)
{
   digitalWrite (MotorRight1, HIGH);
   digitalWrite (MotorRight2, LOW);
   digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
   digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
   delay (d * 100);
}
void turnL (int e) / / turn left (two-wheeled)
{
   digitalWrite (MotorRight1, LOW);
   digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
   digitalWrite (MotorLeft1, HIGH);
   digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
   delay (e * 100);
}
void stopp (int f) / / stop
{
   digitalWrite (MotorRight1, LOW);
   digitalWrite (MotorRight2, LOW);
   digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
   digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
   delay (f * 100);
}
void back (int g) / / Back
{
    digitalWrite (MotorRight1, HIGH);
    digitalWrite (MotorRight2, LOW);
    digitalWrite (MotorLeft1, HIGH);
    digitalWrite (MotorLeft2, LOW);;
    delay (g * 100);
}
void detection () / / measuring three angles (front left right)
{
  int delay_time = 250; / / servo motor steering stability time
  ask_pin_F (); / / read in front of the distance

  if (Fspeedd <10) / / If the front of the distance is less than 10 cm
  {
   stopp (1); / / Clear the output data
   back (2); / / back 0.2 seconds
  }
  if (Fspeedd <25) / / If the front of the distance is less than 25 cm
  {
   stopp (1); / / Clear the output data
   ask_pin_L (); / / read the left distance
   delay (delay_time); / / wait for the servo motor stable
   ask_pin_R (); / / read the right distance
   delay (delay_time); / / wait for the servo motor stable

   if (Lspeedd> Rspeedd) / / if the left distance is greater than the right distance
   {
    directionn = Lgo; / / go left
   }

   if (Lspeedd <= Rspeedd) / / if the left distance is less than or equal to the right side of the distance
   {
    directionn = Rgo; / / right away
   }

   if (Lspeedd <15 && Rspeedd <15) / / if the left distance and right distance are less than 10 cm
   {
    directionn = Bgo; / / walk backward
   }
  }
  else / / add, such as in front of more than 25 cm
  {
   directionn = Fgo; / / forward
  }
}
/ / ************************************************ *********************************
void ask_pin_F () / / measure out the front of the distance
{
myservo.write (90);
the digitalWrite (outputPin, LOW); / / let the ultrasonic transmitter Low Voltage 2¦Ìs
delayMicroseconds (2);
the digitalWrite (outputPin, HIGH); / / ultrasonic transmitting high voltage 10¦Ìs, at least 10¦Ìs
delayMicroseconds (10);
digitalWrite (outputPin, LOW); / / maintain ultrasonic transmitter low voltage
float Fdistance = pulseIn (inputPin, HIGH); / / read differential difference
Fdistance = Fdistance/5.8/10; / / time to distance distance (unit: cm)
Serial.print ("F distance:"); / / output distance (unit: cm)
Serial.println (Fdistance); / / display distance
Fspeedd = Fdistance; / / distance read Fspeedd (speed)
}
/ / ************************************************ ********************************
void ask_pin_L () / / measure out the left distance
{
myservo.write (177);
delay (delay_time);
the digitalWrite (outputPin, LOW); / / let the ultrasonic transmitter Low Voltage 2¦Ìs
delayMicroseconds (2);
the digitalWrite (outputPin, HIGH); / / ultrasonic transmitting high voltage 10¦Ìs, at least 10¦Ìs
delayMicroseconds (10);
digitalWrite (outputPin, LOW); / / maintain ultrasonic transmitter low voltage
float Ldistance = pulseIn (inputPin, HIGH); / / read differential difference
Ldistance = Ldistance/5.8/10; / / time to distance distance (unit: cm)
Serial.print ("L distance:"); / / output distance (unit: cm)
Serial.println (Ldistance); / / display distance
Lspeedd = Ldistance; / / distance reads Lspeedd (left-speed)
}
/ / ************************************************ ******************************
void ask_pin_R () / / measure out the right side of the distance
{
myservo.write (5);
delay (delay_time);
the digitalWrite (outputPin, LOW); / / let the ultrasonic transmitter Low Voltage 2¦Ìs
delayMicroseconds (2);
the digitalWrite (outputPin, HIGH); / / ultrasonic transmitting high voltage 10¦Ìs, at least 10¦Ìs
delayMicroseconds (10);
digitalWrite (outputPin, LOW); / / maintain ultrasonic transmitter low voltage
float Rdistance = pulseIn (inputPin, HIGH); / / read differential difference
Rdistance = Rdistance/5.8/10; / / time to distance distance (unit: cm)
Serial.print (the R distance: "); / / output distance (unit: cm)
Serial.println (Rdistance); / / display distance
Rspeedd = Rdistance; / / distance read into Rspeedd (right speed)
}
/ / ************************************************ ****************************** (LOOP)
void loop ()
{
   SL = digitalRead (SensorLeft);
   SM = digitalRead (SensorMiddle);
   SR = digitalRead (SensorRight);
/ / ************************************************ *************************** normal remote mode
 if (irrecv.decode (& results))
  {/ / Decoding successful, receive a set of infrared signals
/ ************************************************* ********************** /
   if (results.value == IRfront) / / forward
    {
    advance (10) ;/ / forward
    }
/ ************************************************* ********************** /
   if (results.value == IRback) / / Back
    {
    back (10) ;/ / Back
    }
/ ************************************************* ********************** /
   if (results.value == IRturnright) / / right turn
   {
    right (6); / / turn right
   }
/ ************************************************* ********************** /
   if (results.value == IRturnleft) / / left turn
   {
    left (6); / / turn left);
   }
/ ************************************************* ********************** /
  if (results.value == IRstop) / / stop
  {
   digitalWrite (MotorRight1, LOW);
   digitalWrite (MotorRight2, LOW);
   digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
   digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
  }
/ / ************************************************ black self-propelled mode the *********************** cny70 mode: LOW white:
  if (results.value == IRcny70)
  {
   while (IRcny70)
   {
    SL = digitalRead (SensorLeft);
    SM = digitalRead (SensorMiddle);
    SR = digitalRead (SensorRight);
          
    if (SM == HIGH) / / in the sensor in the black areas
    {
     if (SL == LOW & SR == HIGH) / / left black right white to turn left
     {
       digitalWrite (MotorRight1, LOW);
       digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
       analogWrite (MotorLeft1, 0);
       analogWrite (MotorLeft2, 80);
     }
     else if (SR == LOW & SL == HIGH) / / left white right black, turn right
     {
       analogWrite (MotorRight1, 0) ;/ / turn right
       analogWrite (MotorRight2, 80);
       digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
       digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
     }
     else / / both sides are white, straight
     {
       digitalWrite (MotorRight1, LOW);
       digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
       digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
       digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
       analogWrite (MotorLeft1, 200);
       analogWrite (MotorLeft2, 200);
       analogWrite (MotorRight1, 200);
       analogWrite (MotorRight2, 200);
     }
    }
    else / / in the sensor in the white areas
   {
     if (SL == LOW & SR == HIGH) / / white left black right, quick left turn
    {
      digitalWrite (MotorRight1, LOW);
      digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
      digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
      digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
    }
     else if (SR == LOW & SL == HIGH) / / left white right black, quick right turn
    {
      digitalWrite (MotorRight1, LOW);
      digitalWrite (MotorRight2, LOW);
      digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
      digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
    }
     else / / are white, stop
    {
    digitalWrite (MotorRight1, HIGH);
    digitalWrite (MotorRight2, LOW);
    digitalWrite (MotorLeft1, HIGH);
    digitalWrite (MotorLeft2, LOW);;
    }
   }
    if (irrecv.decode (& results))
    {
       irrecv.resume ();
         Serial.println (results.value, HEX);
       if (results.value == IRstop)
       {
        digitalWrite (MotorRight1, HIGH);
        digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
        digitalWrite (MotorLeft1, HIGH);
        digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
        break;
       }
    }
   }
   results.value = 0;
  }
/ / ************************************************ the *********************** ultrasound self-propelled mode
 if (results.value == IRAutorun)
   {
      while (IRAutorun)
    {
      myservo.write (90); / / the servo motors regression ready position ready for the next time measurement
      detection (); / / measure the angle and the judgment to where to move in one direction
       if (directionn == 8) / / if directionn (direction) = 8 (forward)
      {
       if (irrecv.decode (& results))
      {
       irrecv.resume ();
       Serial.println (results.value, HEX);
       if (results.value == IRstop)
       {
        digitalWrite (MotorRight1, LOW);
        digitalWrite (MotorRight2, LOW);
        digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
        digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
        break;
       }
      }
        results.value = 0;
        advance (1); / / normal ahead
        Serial.print ("Advance"); / / display direction (forward)
        Serial.print ("");
      }
      if (directionn == 2) / / if directionn (direction) = 2 (reverse)
     {
      if (irrecv.decode (& results))
      {
       irrecv.resume ();
       Serial.println (results.value, HEX);
       if (results.value == IRstop)
       {
        digitalWrite (MotorRight1, LOW);
        digitalWrite (MotorRight2, LOW);
        digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
        digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
        break;
       }
      }
       results.value = 0;
       back (8); / / reverse (car)
       turnL (3); / / move slightly to the left (to prevent stuck in a dead alley)
       Serial.print ("Reverse"); / / display direction (reverse)
     }
      if (directionn == 6) / / if directionn (direction) = 6 (turn right)
     {
      if (irrecv.decode (& results))
      {
       irrecv.resume ();
       Serial.println (results.value, HEX);
       if (results.value == IRstop)
       {
        digitalWrite (MotorRight1, LOW);
        digitalWrite (MotorRight2, LOW);
        digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
        digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
        break;
       }
      }
       results.value = 0;
        back (1);
        turnR (6); / / turn right
        Serial.print ("Right"); / / display direction (turn left)
     }
      if (directionn == 4) / / if directionn (direction) = 4 (turn left)
     {
       if (irrecv.decode (& results))
      {
       irrecv.resume ();
       Serial.println (results.value, HEX);
       if (results.value == IRstop)
       {
        digitalWrite (MotorRight1, LOW);
        digitalWrite (MotorRight2, LOW);
        digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
        digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
        break;
       }
      }
        results.value = 0;
        back (1);
        turnL (6); / / turn left
        Serial.print ("Left"); / / display direction (turn right)
      }
      
       if (irrecv.decode (& results))
      {
       irrecv.resume ();
       Serial.println (results.value, HEX);
       if (results.value == IRstop)
       {
        digitalWrite (MotorRight1, LOW);
        digitalWrite (MotorRight2, LOW);
        digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
        digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
        break;
       }
      }
     }
        results.value = 0;
    }
/ ************************************************* ********************** /
   else
  {
      digitalWrite (MotorRight1, LOW);
      digitalWrite (MotorRight2, LOW);
      digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
      digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
   }
   

    irrecv.resume (); / / continue to the next set of infrared signals received
  }
}

No, näyttää siltä että kommentoinnit ovat listauksessa poskellaan.
Eli siellä on kommentteja malliin / *** / tai / /
Pitäisi olla ilman noita välilyöntejä, malliin /* */ tai //

Toisekseen “the” sana on useammassakin paikassa ennen jotain komentoa. Ei ymmärtääkseni pitäisi olla. ( tai sitten vaan luin hätäisesti…)

Kolmas silmääni osunut ongelma on tuo jotta ainakin yhdestä Serial.printistä puuttuu toinen lainausmerkki.

Voi toki olla muutakin.

Tuo virhe tulee javasta. eli arduinon idestä.

Kokeile kääntyykö seuraava koodi:

int main(){
 for(;;){
  ;
 }
}

Jollei, asenna arduino ide uudestaan tai java tai tai tai. En oikeasti enää osaa arvata.

Totta, IDEstä tuo virhe tulee. Mutta ei siihen IDEn uudelleen asentaminen taida auttaa?
Nimittäin virhe tulee tästä rivistä:

Serial.print (the R distance: "); / / output distance (unit: cm)

Epäilen onko sellaista IDEä arduinolle olemassakaan joka tuon hanskaa?

Kun tuohon lisää puuttuvan lainausmerkin alkaakin sitten tulla niitä muita virheilmoja jotka kertovat lähdetekstin olevan pelkkää kuraa…

Ja jottei toisen aloittelijan aika ihan hiuksia repiessä menisi, tässä tekstiä joka suostuu ainakin kääntymään. Sitä, toimiiko oikein, en osaa sanoa.

[code]
#include <IRremote.h>
#include <Servo.h>
// / *********************** Defined motor pin ********************* ****
int MotorRight1 = 5;
int MotorRight2 = 6;
int MotorLeft1 = 10;
int MotorLeft2 = 11;
int counter = 0;
const int irReceiverPin = 2; // / OUTPUT signal of the infrared receiver is connected to the pin 2

// / *********************** Set detected IRcode ****************** *******
long IRfront = 0x00FFA25D; // / forward code
long IRback = 0x00FF629D; // / Back
long IRturnright = 0x00FFC23D; // / turn right
long IRturnleft = 0x00FF02FD; // / turn left
long IRstop = 0x00FFE21D; // / Stop
long IRcny70 = 0x00FFA857; // / CNY70 self-propelled mode
long IRAutorun = 0x00FF906F; // / ultrasound self-propelled mode
long IRturnsmallleft = 0x00FF22DD;
// / ************************* Defined CNY70 pin ******************* *****************
const int SensorLeft = 7; // / left sensor input pin
const int SensorMiddle = 4; // / the Sensor input pin in
const int SensorRight = 3; // / right sensor input pin
int SL; // / left sensor status
int SM; // / in the sensor state
int SR; // / right sensor status
IRrecv irrecv (irReceiverPin); // / the definition IRrecv object to receive infrared signals
decode_results results; // / decoding results on decode_results structure result variable
// / ************************* Definition ultrasound pin ****************** ************
int inputPin = 13; // / define the ultrasound signal reception pin rx
int outputPin = 12; // / define the ultrasonic signal transmitter pin 'tx
int Fspeedd = 0; // / in front of the distance
int Rspeedd = 0; // / the right distance
int Lspeedd = 0; // / left distance
int directionn = 0; // / = 8 = 2 Left = Right = 6
Servo myservo; // / set myservo
int delay_time = 250; // / servo motor steering stability time
int Fgo = 8; // / forward
int Rgo = 6; // / turn right
int Lgo = 4; // / turn left
int Bgo = 2; // / reversing
// / ************************************************ ******************** (SETUP)
void setup ()
{
Serial.begin (9600);
pinMode (MotorRight1, OUTPUT); // / pin 8 (PWM)
pinMode (MotorRight2, OUTPUT); // / pin 9 (PWM)
pinMode (MotorLeft1, OUTPUT); // / pin 10 (PWM)
// pinMode on (MotorLeft2, OUTPUT); // / pin 11 (PWM)
pinMode (MotorLeft2, OUTPUT); // / pin 11 (PWM)
irrecv.enableIRIn (); // / start infrared decoding
// the pinMode (SensorLeft, INPUT); / / define the left sensor
pinMode (SensorLeft, INPUT); // / define the left sensor
pinMode (SensorMiddle, INPUT) ;// / definition sensor
//the pinMode (SensorRight, INPUT); / / define the right sensors
pinMode (SensorRight, INPUT); // / define the right sensors
digitalWrite (2, HIGH);
pinMode (inputPin, INPUT); // / definition ultrasound input pin
pinMode (outputPin, OUTPUT); // / definition ultrasound output pin
myservo.attach (9); // / define the servo motor output 5th pin (PWM)

}
// / ************************************************ ****************** (Void)
void advance (int a) // / forward
{
digitalWrite (MotorRight1, LOW);
digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
delay (a * 100);
}
void right (int b) // / turn right (single wheel)
{
digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
digitalWrite (MotorRight1, LOW);
digitalWrite (MotorRight2, LOW);
delay (b * 100);
}
void left (int c) // / turn left (single wheel)
{
digitalWrite (MotorRight1, LOW);
digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
delay (c * 100);
}
void turnR (int d) // / turn right (two-wheeled)
{
digitalWrite (MotorRight1, HIGH);
digitalWrite (MotorRight2, LOW);
digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
delay (d * 100);
}
void turnL (int e) // / turn left (two-wheeled)
{
digitalWrite (MotorRight1, LOW);
digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
digitalWrite (MotorLeft1, HIGH);
digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
delay (e * 100);
}
void stopp (int f) // / stop
{
digitalWrite (MotorRight1, LOW);
digitalWrite (MotorRight2, LOW);
digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
delay (f * 100);
}
void back (int g) // / Back
{
digitalWrite (MotorRight1, HIGH);
digitalWrite (MotorRight2, LOW);
digitalWrite (MotorLeft1, HIGH);
digitalWrite (MotorLeft2, LOW);;
delay (g * 100);
}
void detection () // / measuring three angles (front left right)
{
int delay_time = 250; // / servo motor steering stability time
ask_pin_F (); // / read in front of the distance

if (Fspeedd <10) // / If the front of the distance is less than 10 cm

{
stopp (1); // / Clear the output data
back (2); // / back 0.2 seconds
}
if (Fspeedd <25) // / If the front of the distance is less than 25 cm
{
stopp (1); // / Clear the output data
ask_pin_L (); // / read the left distance
delay (delay_time); // / wait for the servo motor stable
ask_pin_R (); // / read the right distance
delay (delay_time); // / wait for the servo motor stable

 if (Lspeedd> Rspeedd) // / if the left distance is greater than the right distance
 {
  directionn = Lgo; // / go left
 }

 if (Lspeedd <= Rspeedd) // / if the left distance is less than or equal to the right side of the distance
 {
  directionn = Rgo; // / right away
 }

 if (Lspeedd <15 && Rspeedd <15) // / if the left distance and right distance are less than 10 cm
 {
  directionn = Bgo; // / walk backward
 }
}
else // / add, such as in front of more than 25 cm

{
directionn = Fgo; // / forward
}
}
// / ************************************************ *********************************
void ask_pin_F () // / measure out the front of the distance
{
myservo.write (90);
// the digitalWrite (outputPin, LOW); / / let the ultrasonic transmitter Low Voltage 2¦Ìs
digitalWrite (outputPin, LOW); // / let the ultrasonic transmitter Low Voltage 2¦Ìs
delayMicroseconds (2);
//the digitalWrite (outputPin, HIGH); / / ultrasonic transmitting high voltage 10¦Ìs, at least 10¦Ìs
digitalWrite (outputPin, HIGH); // / ultrasonic transmitting high voltage 10¦Ìs, at least 10¦Ìs
delayMicroseconds (10);
digitalWrite (outputPin, LOW); // / maintain ultrasonic transmitter low voltage
float Fdistance = pulseIn (inputPin, HIGH); // / read differential difference
Fdistance = Fdistance/5.8/10; // / time to distance distance (unit: cm)
Serial.print (“F distance:”); // / output distance (unit: cm)
Serial.println (Fdistance); // / display distance
Fspeedd = Fdistance; // / distance read Fspeedd (speed)
}
// / ************************************************ ********************************
void ask_pin_L () // / measure out the left distance
{
myservo.write (177);
delay (delay_time);
// the digitalWrite (outputPin, LOW); / / let the ultrasonic transmitter Low Voltage 2¦Ìs
digitalWrite (outputPin, LOW); // /let the ultrasonic transmitter Low Voltage 2¦Ìs
delayMicroseconds (2);
//the digitalWrite (outputPin, HIGH); / / ultrasonic transmitting high voltage 10¦Ìs, at least 10¦Ìs
digitalWrite (outputPin, HIGH); // / ultrasonic transmitting high voltage 10¦Ìs, at least 10¦Ìs
delayMicroseconds (10);
digitalWrite (outputPin, LOW); // / maintain ultrasonic transmitter low voltage
float Ldistance = pulseIn (inputPin, HIGH); // / read differential difference
Ldistance = Ldistance/5.8/10; // / time to distance distance (unit: cm)
Serial.print (“L distance:”); // / output distance (unit: cm)
Serial.println (Ldistance); // / display distance
Lspeedd = Ldistance; // / distance reads Lspeedd (left-speed)
}
// / ************************************************ ******************************
void ask_pin_R () // / measure out the right side of the distance
{
myservo.write (5);
delay (delay_time);
// the digitalWrite (outputPin, LOW); / / let the ultrasonic transmitter Low Voltage 2¦Ìs
digitalWrite (outputPin, LOW); // / let the ultrasonic transmitter Low Voltage 2¦Ìs
delayMicroseconds (2);
//the digitalWrite (outputPin, HIGH); / / ultrasonic transmitting high voltage 10¦Ìs, at least 10¦Ìs
digitalWrite (outputPin, HIGH); // / ultrasonic transmitting high voltage 10¦Ìs, at least 10¦Ìs
delayMicroseconds (10);
digitalWrite (outputPin, LOW); // / maintain ultrasonic transmitter low voltage
float Rdistance = pulseIn (inputPin, HIGH); // / read differential difference
Rdistance = Rdistance/5.8/10; // / time to distance distance (unit: cm)
// Serial.print (the R distance: "); / / output distance (unit: cm)
Serial.print ("the R distance: "); // / output distance (unit: cm)
Serial.println (Rdistance); // / display distance
Rspeedd = Rdistance; // / distance read into Rspeedd (right speed)
}
// / ************************************************ ****************************** (LOOP)
void loop ()
{
SL = digitalRead (SensorLeft);
SM = digitalRead (SensorMiddle);
SR = digitalRead (SensorRight);
// / ************************************************ *************************** normal remote mode
if (irrecv.decode (& results))
{// / Decoding successful, receive a set of infrared signals
// ************************************************* ********************** /
if (results.value == IRfront) // / forward
{
advance (10) ;// / forward
}
// ************************************************* ********************** /
if (results.value == IRback) // / Back
{
back (10) ;// / Back
}
// ************************************************* ********************** /
if (results.value == IRturnright) // / right turn
{
right (6); // / turn right
}
// ************************************************* ********************** /
if (results.value == IRturnleft) // / left turn
{
left (6); // / turn left);
}
// ************************************************* ********************** /
if (results.value == IRstop) // / stop
{
digitalWrite (MotorRight1, LOW);
digitalWrite (MotorRight2, LOW);
digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
}
// / ************************************************ black self-propelled mode the *********************** cny70 mode: LOW white:
if (results.value == IRcny70)
{
while (IRcny70)
{
SL = digitalRead (SensorLeft);
SM = digitalRead (SensorMiddle);
SR = digitalRead (SensorRight);

  if (SM == HIGH) // / in the sensor in the black areas
  {
   if (SL == LOW & SR == HIGH) // / left black right white to turn left
   {
     digitalWrite (MotorRight1, LOW);
     digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
     analogWrite (MotorLeft1, 0);
     analogWrite (MotorLeft2, 80);
   }
   else if (SR == LOW & SL == HIGH) // / left white right black, turn right
   {
     analogWrite (MotorRight1, 0) ; // / turn right
     analogWrite (MotorRight2, 80);
     digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
     digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
   }
   else // / both sides are white, straight
   {
     digitalWrite (MotorRight1, LOW);
     digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
     digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
     digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
     analogWrite (MotorLeft1, 200);
     analogWrite (MotorLeft2, 200);
     analogWrite (MotorRight1, 200);
     analogWrite (MotorRight2, 200);
   }
  }
  else // / in the sensor in the white areas
 {
   if (SL == LOW & SR == HIGH) // / white left black right, quick left turn
  {
    digitalWrite (MotorRight1, LOW);
    digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
    digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
    digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
  }
   else if (SR == LOW & SL == HIGH) // / left white right black, quick right turn
  {
    digitalWrite (MotorRight1, LOW);
    digitalWrite (MotorRight2, LOW);
    digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
    digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
  }
   else // / are white, stop
  {
  digitalWrite (MotorRight1, HIGH);
  digitalWrite (MotorRight2, LOW);
  digitalWrite (MotorLeft1, HIGH);
  digitalWrite (MotorLeft2, LOW);;
  }
 }
  if (irrecv.decode (& results))
  {
     irrecv.resume ();
       Serial.println (results.value, HEX);
     if (results.value == IRstop)
     {
      digitalWrite (MotorRight1, HIGH);
      digitalWrite (MotorRight2, HIGH);
      digitalWrite (MotorLeft1, HIGH);
      digitalWrite (MotorLeft2, HIGH);
      break;
     }
  }
 }
 results.value = 0;

}
// / ************************************************ the *********************** ultrasound self-propelled mode
if (results.value == IRAutorun)
{
while (IRAutorun)
{
myservo.write (90); // / the servo motors regression ready position ready for the next time measurement
detection (); // / measure the angle and the judgment to where to move in one direction
if (directionn == 8) // / if directionn (direction) = 8 (forward)
{
if (irrecv.decode (& results))
{
irrecv.resume ();
Serial.println (results.value, HEX);
if (results.value == IRstop)
{
digitalWrite (MotorRight1, LOW);
digitalWrite (MotorRight2, LOW);
digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
break;
}
}
results.value = 0;
advance (1); // / normal ahead
Serial.print (“Advance”); // / display direction (forward)
Serial.print ("");
}
if (directionn == 2) // / if directionn (direction) = 2 (reverse)
{
if (irrecv.decode (& results))
{
irrecv.resume ();
Serial.println (results.value, HEX);
if (results.value == IRstop)
{
digitalWrite (MotorRight1, LOW);
digitalWrite (MotorRight2, LOW);
digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
break;
}
}
results.value = 0;
back (8); // / reverse (car)
turnL (3); // / move slightly to the left (to prevent stuck in a dead alley)
Serial.print (“Reverse”); // / display direction (reverse)
}
if (directionn == 6) // / if directionn (direction) = 6 (turn right)
{
if (irrecv.decode (& results))
{
irrecv.resume ();
Serial.println (results.value, HEX);
if (results.value == IRstop)
{
digitalWrite (MotorRight1, LOW);
digitalWrite (MotorRight2, LOW);
digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
break;
}
}
results.value = 0;
back (1);
turnR (6); // / turn right
Serial.print (“Right”); // / display direction (turn left)
}
if (directionn == 4) // / if directionn (direction) = 4 (turn left)
{
if (irrecv.decode (& results))
{
irrecv.resume ();
Serial.println (results.value, HEX);
if (results.value == IRstop)
{
digitalWrite (MotorRight1, LOW);
digitalWrite (MotorRight2, LOW);
digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
break;
}
}
results.value = 0;
back (1);
turnL (6); // / turn left
Serial.print (“Left”); // / display direction (turn right)
}

     if (irrecv.decode (& results))
    {
     irrecv.resume ();
     Serial.println (results.value, HEX);
     if (results.value == IRstop)
     {
      digitalWrite (MotorRight1, LOW);
      digitalWrite (MotorRight2, LOW);
      digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
      digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
      break;
     }
    }
   }
      results.value = 0;
  }

// ************************************************* ********************** /
else
{
digitalWrite (MotorRight1, LOW);
digitalWrite (MotorRight2, LOW);
digitalWrite (MotorLeft1, LOW);
digitalWrite (MotorLeft2, LOW);
}

  irrecv.resume (); // / continue to the next set of infrared signals received

}
}[/code]

No eipä ollut mitenkään fiksu virheilmoitus. Nyt sen tulkinta on täysin selkeä.

Eli pinon ylivuoto aiheutuu yksinkertaisesta lainausmerkkien epätasapainosta, jolloin tuota tiedostoa parsiva arduino haukkaa kaiken pinoon ja kuolee sitten siihen. Enkä todellakaan odottanut näkeväni tuollaista virhettä tuon ilmoituksen syyksi, koska se ei ole kääntäjän virheilmoitus.

Tein pienen pöljäkkeen.

int test_f(const char * f){
 return (int)((long) f % 2);
}

int main(){
 test_f(weird error for gcc");
 return 0;
}

Ja käännös gcc demo.c

demo.c: Funktio ”main”:
demo.c:6:10: virhe: ”weird” esittelemättä (ensimmäinen käyttökerta tässä funktiossa)
  test_f(weird error for gcc");
     ^
demo.c:6:10: huom: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
demo.c:6:16: virhe: expected ”)” before ”error”
  test_f(weird error for gcc");
        ^
demo.c:6:29: varoitus: puuttuva päättymismerkki "
  test_f(weird error for gcc");
               ^
demo.c:6:16: virhe: loppumerkki " puuttuu
  test_f(weird error for gcc");
        ^
demo.c:8:1: virhe: expected ”;” before ”}” token
 }

Ei tuokaan selvimmästä päästä ole, mutta kelaamalla ylös ja katsomalla niin kyllä se siihen alkuun yrittää näyttää, mutta ei kerro oikeaa syytä.

Olet muuten kääntänyt nyt jo useamman arduinosketchin kuin minä :smiley: