Ardudroid

Moro,Meni sormi suuhun.
Voisiko joku autaa miestä mäessä.
En osaa kirjoittaa koodia kyseiseen ohjelmaan,

Esimerkiksi seuraavaan.

Tämän näköisiin kohtiin toimiva koodi.// add your code here
Vaikka digitaalpin HIGH
Ja Miten sen saisi myös LOW
Ja mielellään myös muihin kohtiin esimerkki koodi jossa lukee // add your code here

Kauhiasti olisin avusta kiitollinen.
kiitän ja kumarran Kalervo

switch (pin_num) {
case 13:
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, pin_value);
// add your code here
break;

Alla kyseinen ohjelma.

/*
PROJECT: ArduDroid
PROGRAMMER: Hazim Bitar (techbitar at gmail dot com)
DATE: Oct 31, 2013
FILE: ardudroid.ino
LICENSE: Public domain
*/

#define START_CMD_CHAR ‘*’
#define END_CMD_CHAR ‘#’
#define DIV_CMD_CHAR ‘|’
#define CMD_DIGITALWRITE 10
#define CMD_ANALOGWRITE 11
#define CMD_TEXT 12
#define CMD_READ_ARDUDROID 13
#define MAX_COMMAND 20 // max command number code. used for error checking.
#define MIN_COMMAND 10 // minimum command number code. used for error checking.
#define IN_STRING_LENGHT 40
#define MAX_ANALOGWRITE 255
#define PIN_HIGH 3
#define PIN_LOW 2

String inText;

void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(“ArduDroid 0.12 Alpha by TechBitar (2013)”);
Serial.flush();
}

void loop()
{
Serial.flush();
int ard_command = 0;
int pin_num = 0;
int pin_value = 0;

char get_char = ’ '; //read serial

// wait for incoming data
if (Serial.available() < 1) return; // if serial empty, return to loop().

// parse incoming command start flag
get_char = Serial.read();
if (get_char != START_CMD_CHAR) return; // if no command start flag, return to loop().

// parse incoming command type
ard_command = Serial.parseInt(); // read the command

// parse incoming pin# and value
pin_num = Serial.parseInt(); // read the pin
pin_value = Serial.parseInt(); // read the value

// 1) GET TEXT COMMAND FROM ARDUDROID
if (ard_command == CMD_TEXT){
inText =""; //clears variable for new input
while (Serial.available()) {
char c = Serial.read(); //gets one byte from serial buffer
delay(5);
if (c == END_CMD_CHAR) { // if we the complete string has been read
// add your code here
break;
}
else {
if (c != DIV_CMD_CHAR) {
inText += c;
delay(5);
}
}
}
}

// 2) GET digitalWrite DATA FROM ARDUDROID
if (ard_command == CMD_DIGITALWRITE){
if (pin_value == PIN_LOW) pin_value = LOW;
else if (pin_value == PIN_HIGH) pin_value = HIGH;
else return; // error in pin value. return.
set_digitalwrite( pin_num, pin_value); // Uncomment this function if you wish to use
return; // return from start of loop()
}

// 3) GET analogWrite DATA FROM ARDUDROID
if (ard_command == CMD_ANALOGWRITE) {
analogWrite( pin_num, pin_value );
// add your code here
return; // Done. return to loop();
}

// 4) SEND DATA TO ARDUDROID
if (ard_command == CMD_READ_ARDUDROID) {
// char send_to_android[] = “Place your text here.” ;
// Serial.println(send_to_android); // Example: Sending text
Serial.print(" Analog 0 = ");
Serial.println(analogRead(A0)); // Example: Read and send Analog pin value to Arduino
return; // Done. return to loop();
}
}

// 2a) select the requested pin# for DigitalWrite action
void set_digitalwrite(int pin_num, int pin_value)
{
switch (pin_num) {
case 13:
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, pin_value);
// add your code here
break;
case 12:
pinMode(12, OUTPUT);
digitalWrite(12, pin_value);
// add your code here
break;
case 11:
pinMode(11, OUTPUT);
digitalWrite(11, pin_value);
// add your code here
break;
case 10:
pinMode(10, OUTPUT);
digitalWrite(10, pin_value);
// add your code here
break;
case 9:
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, pin_value);
// add your code here
break;
case 8:
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8, pin_value);
// add your code here
break;
case 7:
pinMode(7, OUTPUT);
digitalWrite(7, pin_value);
// add your code here
break;
case 6:
pinMode(6, OUTPUT);
digitalWrite(6, pin_value);
// add your code here
break;
case 5:
pinMode(5, OUTPUT);
digitalWrite(5, pin_value);
// add your code here
break;
case 4:
pinMode(4, OUTPUT);
digitalWrite(4, pin_value);
// add your code here
break;
case 3:
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, pin_value);
// add your code here
break;
case 2:
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, pin_value);
// add your code here
break;
// default:
// if nothing else matches, do the default
// default is optional
}
}

Voisiko noiden koodien ympärille saada code-tagit, jotta sisennykset säilyisivät ja sitä olisi helpompi lukea. Onko jotain kuvausta siitä mitä tuon koodin sitten pitäisi tehdä? Vaikka nettisivua tai muuta mistä tuo on otettu. Äkkiseltään näytti kyllä ihan oikealta koodilta ja toimisi varmaan vaikkei siihen mitään koodia lisäisikään, mutta tiedä sitten pitäisikö se saada tekemään jotain enemmän.