Anturin käyttäminen kaivon pintavahtina

Moi, onko Ruuvi Prota mahdollista käyttää hulevesipumppaamon pintavahtina? Esim niin, että, hälytys laukeaa kun anturi kastuu vedenpinnan noustessa liikaa tai liikesensorin avulla?

T. Petri

Hei @Petri_R ,

Kiitos viestistäsi. Emme suosittele tätä ainakaan virallisesti, sillä on olemassa riski, että piirilevy pääsisi kosketuksiin veden kanssa eikä pitkäaikaista käyttöä tällaisessa tilanteessa ole testattu. Meidän käyttäjät ovat kyllä raportoineet, että esimerkiksi paljussa anturi toimii aivan hyvin minigrip-pussiin suljettuna, eli mahdollista tämä on ainakin teoriassa. Huomaathan lisäksi, että vesi estää tehokkaasti Bluetooth-signaalin kulkemista jo pienissä syvyyksissä.

Hei,

Kiitos vastauksesta. Ajatuksena itseasiassa oli, että pääosan ajasta anturi olisi veden pinnan yläpuolella mittaamassa mm. lämpötilaa. Vain, poikkeustapauksissa jos veden pinta nousisi liikaa ja anturi kastuisi, tulisi hälytys. Kosteus% nyt ainakin luulisi olevan 100 kun anturi on veden peitossa, mutta toki se voi eristetyssä kaivossa muutenkin nousta lähelle sitä. Kaivossa on lämpimämpi kuin ulkoilmassa.

Hei @Petri_R ,

Kaikissa tilanteissa veden joutuminen piirilevylle (esimerkiksi kotelossa olevan hengittävän GoreTex kalvon läpi) todennäköisesti vioittaa anturin, joten kastumista on vältettävä.

Lähtökohtaisesti kosteus ei nouse korkeaksi tai 100% kun anturi uppoaa veteen. Ilma jää laitteen sisään ja Goretex-kalvo pitää veden ulkopuolella (eikä vesihöyryä siirry suuntaan tai toiseen). Eli toimii aika huonosti pintavahtina ja luotettavammin toimii jokin mekaaninen kytkin ja koho.

Petri_R, Asks: Hi, is it possible to use Ruuvi Pro as the surface watch of the stormwater pumping station? For example, an alarm is triggered when the sensor gets wet when the water level rises too much or with a motion sensor?
Marko: Hey @Petri_R,

Thank you for your message. We do not recommend this, at least officially, as there is a risk that the circuit board will come into contact with water and long-term use in such a situation has not been tested. Yes, our users have reported that in many, for example, the sensor works quite well when enclosed in a minigrip bag, which means that this is possible, at least in theory. Please also note that water effectively prevents the Bluetooth signal from passing at low depths.

Petri_P: Hey

Thanks for the reply. The idea was, in fact, that most of the time the sensor would be above the surface of the water measuring e.g. temperature. Only, in exceptional cases, if the water level rises too much and the sensor gets wet, an alarm would sound. The humidity% now would at least be 100 when the sensor is covered in water, but of course it can rise close to it in an isolated well anyway. The well is warmer than the open air.

Petri_R
I have a sensor outdoors in the swamp measuring the depth off water using the z-axis of the accelerometer. Works for over a year.

See Swamp Water Depth