Anturi

Hei sain tänään uuden anturi vaikuttaa hyvältä, ja todella yksinkertainen mutta lämpötila on 2,5 - 3 astetta heittoa onko se normaalia… Vertaan nimittäin Ilmatieteen laitoksen ja Forecan lämpötiloihin minun anturi näyttää 19 ja FMI ja Forecan 16?

Anturi näyttää paikallisen lämpötilan, esimerkiksi auringonvalon osuminen anturiin voisi hyvinkin lämmittää tuon 3 astetta

Anturisi ei ole kovin hyvin sijoitettu, elementit varaa lämpöä ja seinästä voi tulla mittahäiriötä vielä pitkään sen jälkeen kun aurinko ei enää osu siihen.

Google translastes as:
Hi, I got a new sensor today, it seems good, and really simple, but the temperature is 2.5 to 3 degrees, is it normal… I am comparing the temperatures of the Finnish Meteorological Institute and Foreca, my sensor shows 19 and FMI and Forecan 16?

Otso replied:
The sensor shows the local temperature, for example sunlight hitting the sensor could well warm that 3 degrees

Tanbu chimed in with:
Your sensor is not very well placed, the elements store up heat and the wall can cause a measurement error long after the sun no longer hits it.

Ehkä lisäisin vielä, että fmi:n ja forecan totuus lämpötilasta pätee vain heidän mittauspisteessään.

Jos tarkastelen esimerkiksi Tampereen lämpötilaa, se voi talvella olla Hervannassa -2 astetta keskustaan verrattuna. Jos ajaa autolla Siuroon tai Metsäkylään, voi muutos olla jo 4-5 astetta.

1 Like

Perhaps I would add that fmi and Foreca’s truth about temperature is only valid at their measurement point.

If I look at the temperature in Tampere, for example, in winter it can be -2 degrees in Hervanta compared to the center. If you drive to Siuro or Metsäkylä, the change can already be 4-5 degrees.