About the 🇫🇮 Parannustoiveet (äänestys) category

Täällä voit luoda uusia kehitystoiveita, joiden tarpeellisuutta muut käyttäjät voivat äänestää.

About the Wishes for improvement (voting) category.

lauri: Here you can create new development wishes, the necessity of which can be voted on by other users.

Kehitysajatus: Ruuvi Tag ulkoilmaan joka ennuistaisi myös tulevaa säätä.