Sellu- ja paperitehtaiden oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutusohjelman haku on taas ajankohtainen. Etsimme kolmeakymmentä tulevaisuuden paperi- ja selluammattilaisia noin kaksi vuotta kestävään koulutukseen. Koulutusohjelman haku päättyy 18.10. ja ohjelma alkaa maaliskuun 2018 alussa.

Koulutamme oppisopimuksella moniosaajan, joka työskentelee prosessi- tai kunnossapitotehtävissä sellu- tai paperitehtaalla. Tuotannon prosessityössä varmistetaan sellun- ja paperituotannon sujuvuus, jotta voimme toimittaa korkealaatuista sellua ja paperia asiakkaillemme. Kunnossapidon tehtävissä huolehdit koneiden ja laitteiden ennakkohuolto- ja korjaustöistä. Työtä tehdään niin valvomossa kuin aktiivisesti tehtaalla kiertäen. Tieto- ja tuotannonohjausjärjestelmien käyttö on osa jokapäiväistä työtä. Prosessitehtävät ovat vuorotyötä, kun taas kunnossapidossa työskennellään päivätyössä.

Oppisopimuskoulutus lyhyesti:

• Koulutusohjelman pituus on kaksi vuotta ja se toteutetaan monimuotoisena oppisopimuskoulutuksena.
• Koulutusohjelmaan valitut työskentelevät UPM:n sellutehtailla Lappeenrannassa (UPM Kaukas), Kouvolassa (UPM Kymi) ja Pietarsaaressa tai paperitehtaalla Kouvolassa (UPM Kymi).
• Koulutusohjelmat koostuvat käytännön työharjoittelusta sekä teoriaopinnoista.
• Tavoitteena on suorittaa prosessiteollisuuden ammattitutkinto. Sen suorittamiseen laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.
• Koulutusyhteistyökumppanina ja tutkintojen järjestäjänä toimivat Saimaan ammattiopisto Sampo ja Optima.
• Kouluttajina toimivat ulkopuoliset alan koulutusammattilaiset sekä UPM:n omat asiantuntijat.
• Uusien koulutusohjelmiin valittujen kanssa tehdään koulutuksen ajaksi määräaikainen työsopimus. Uusille työntekijöille maksetaan työssäoppimisesta palkkaa ja lähiopetusjaksot ovat oppisopimuspäivärahan alaisia.
​
Onko tämä oppisopimuskoulutus sinulle?

Etsimme vastuullista ja yhteistyötaitoista henkilöä, joka pystyy myös työskentelemään itsenäisesti. Aktiivinen, omatoiminen ote ja positiivinen asenne sekä palo oman ammattitaidon kehittämiseen ovat oppisopimuskoulutuksessa menestymisen lähtökohtia.

Lisäksi olet vähintään 18-vuotias ja sinulla on ammatillinen perustutkinto esimerkiksi prosessiteollisuudesta, automaatiosta tai sähkö-/konetekniikasta. Kielitaitovaatimuksena on suomen ja kohtuullinen englannin kielen taito.

Meille UPM:ssä turvallisuus on olennainen osa jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteenamme on, ettei yhtäkään tapaturmaa tapahdu työpaikallamme. Turvallisuusajattelun omaksuminen ja sitoutuminen yhteisiin sääntöihin ja halu edistää näitä omalla toiminnalla ovat ominaisuuksia, joita odotamme jokaiselta UPM:läiseltä.

Täytä hakemus: express.candarine.com/campaign/ … ae00c79e53