Bootloaderin kääntämisestä

Rupesin kysymään, että mistä alla oleva virheilmoitus voisi johtua bootloaderia käänettäessä:

C:\arduino-0022\hardware\arduino\bootloaders\atmega>make pro8
avr-gcc -g -Wall -Os -mmcu=atmega168 -DF_CPU=8000000L ‘-DMAX_TIME_COUNT=F_CPU>>
4’ ‘-DNUM_LED_FLASHES=1’ ‘-DWATCHDOG_MODS’ -c -o ATmegaBOOT_168.o ATmegaBOOT_1
68.c
process_begin: CreateProcess(NULL, avr-gcc -g -Wall -Os -mmcu=atmega168 -DF_CPU=
8000000L -DMAX_TIME_COUNT=F_CPU>>4 -DNUM_LED_FLASHES=1 -DWATCHDOG_MODS -c -o ATm
egaBOOT_168.o ATmegaBOOT_168.c, …) failed.
make (e=2): Mõõritettyõ tiedostoa ei l÷ydy.
make: *** [ATmegaBOOT_168.o] Error 2

Ps. Kiitoksia kaikille vastanneille ja vinkkiä antaneille jo etukäteen…

Maken manuaalisivu sanoo:

EXIT STATUS GNU make exits with a status of zero if all makefiles were successfully parsed and no targets that were built failed. A status of one will be returned if the -q flag was used and make determines that a target needs to be rebuilt. A status of two will be returned if any errors were encountered.
Oisko nyt niin, että ATmegaBOOT168.c tiedostoa ei löydy.

Kyllä toi “ATmegaBOOT_168.c” tiedosto on samassa tiedostossa kuin toi Makefile tiedosto… Mut teenköhän jonkun “aloittelijan” virheen jota en ole ottanut huomioon, kun ensimmäistä kertaa teen tätä…

Jotta toi make käsky toimii, niin olen tuonot myös tuohon samaan kansioon tuon make.exe tiedoston, jossa on ATmegaBOOT_168.c ja Makefile, koska muuten ilmoittaa seuraavaa:
“make ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi, suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.”

Herja mahtanee johtua tästä.
asentele winavr ja kokeile kääntää, optiboot kääntyi ainakin ok sillä.

Kiitoksia vinkeistä… Lähti nimittäin toimimaan tuon winavr asennuksen jälkeen… :wink: