Arduinon random-toiminto ja ledin syttyminen

Tarkoituksena olisi arpoa yksi sattumanvarainen ledi, joka syttyisi. Osaisiko joku kertoa, miksi alla oleva koodi ei toimi? Tällä hetkellä kaikki neljä lediä palavat yhtä aikaa… :smiley:

int Ledpun = 8;
int Ledvalk = 9;
int Ledkelt = 10;
int Ledvihr = 11; // nimetään ledit pinneihin

void setup()
{
pinMode(Ledpun, OUTPUT);
pinMode(Ledvalk, OUTPUT);
pinMode(Ledkelt, OUTPUT);
pinMode(Ledvihr, OUTPUT);
}

void loop()
{
randomSeed(analogRead (5)); // pinnistä 5 satunnaiskohinaa
long randomi = random(8,12);// arvotaan numero välillä 8-11
digitalWrite(randomi, HIGH); //
}

Laitapa hieman viivettä looppiin. Ledit oikeasti vilkkuvat, mutta huomattavasti nopeammin kun silmäsi ehtivät erottamaan. Helpohko esimerkki löytyy vaikkapa täältä

[code]int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13

void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
}

void loop()
{
digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on
delay(1000); // waits for a second
digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off
delay(1000); // waits for a second
}[/code]

Kiitos paljon! Nyt toimii! :smiley:

Hyvä, siitä se lähtee! :slight_smile: